Skutki wielkiej kolonizacji greckiej

Pobierz

Chęć pozbycia się z państwa‑miasta niepożądanych jednostek.. Grecji proces ekspansji na tereny (z reguły zamor.). poleca 83% 1746 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze Przyczyny Głód ziemi, przemieszczali się w stronę Morza Czarnego i Italii - ziemia była daleko żyźniejsza rokując na lepsze plony i mniejszy trud fizyczny.. Brak wielu surowców mineralnych niezbędnych do rozwoju rzemiosłaNov 20, 2020Wielka kolonizacja miała również wpływ na lokację już istniejących zespołów miejskich.. Kolonie przyczyniły się do ogromnego wzrostu handlu - mam tu na myśli przede wszystkim początki gospodarki towarowo-pieniężnej.. .Skutki Wielkiej Kolonizacji niewątpliwie odcisnęły mocne piętno na całości historii.. Sprowadzanie do polis potrzebnych surowców.. Ta rewolucja dyplomatyczna 1756 roku doprowadziła do kolejnej wojny światowej - Wojny siedmioletniej.. zamieszkane przez nie-Greków.. * głód ziemi,przemieszczali się w stronę Morza Czarnego i Italii(ziemia była daleko zyźniejsza rokując na lepsze plony i mniejszy trud fizyczny.. - rozprzestrzenienie się greckiej kultury, form ustrojowych, obyczajów, języka, religii i sztuki w całym basenie Morza .Aby j.Skutki Wielkiej Kolonizacji — Wzrost populacji Grecji mógł być również skutkiem samej kolonizacji (żywność sprowadzana z kolonii mogła zapewnić wyżywienie.W toku "wielkiej kolonizacji" nastąpiły również zmiany w mentalności samych Greków, a przede wszystkim w mentalności arystokracji, która była główną inicjatorką akcji kolonizacyjnej..

Zasięg kolonizacji greckiej.

Przez lata Grecy zdołali nawiązać bliższe kontakty ze Wschodem, wypierając coraz bardziej Fenicję.. - rozwój techniki i rzemiosła (broń, ceramika, ozdoby) - poszerzenie wiedzy o świecie.. Brak żywności wobec rosnącej liczby mieszkańców, chęć zdobycia ziemi uprawnej dla zapewnienia dostatniego bytu, pragnienie wzbogacenia się - to zapoczątkowało proces nazywany wielką kolonizacją.. Trwająca przeszło dwa wieki kolonizacja wywarła głęboki wpływ na dalszy rozwój Grecji.. Miasta zmieniały swoje położenia, żeby obrać w posiadanie cieśninę na drodze do kolonii i pobierać opłaty (albo wręcz napadać na statki).. Stamtąd przejęli system miar i wag.SKUTKI KOLONIZACJI Trwająca przeszło dwa wieki kolonizacja wywarła głęboki wpływ na dalszy rozwój Grecji.. Wielka Kolonizacja - Skutki Kolonizacja Grecka uczyniła ze Starożytnej Grecji jeden z największych ludów ówczesnego świata.. mḗtēr 'matka', pólis 'miasto']; metropolia wybierała kolonistów w drodze losowania bądź dobrowolnego akcesu spośród własnych obywateli i .Konsekwencje tego rozwoju będą widoczne później, zwłaszcza w okresie wojen perskich.. Z kolei Wielka Brytania sprzymierzyła się z Prusami..

Zadłużenie biedniejszych obywateli polis.Wielka Kolonizacja grecka - przebieg i skutki.

Nastąpiło nie tylko wykorzystywanie osiągnięć Greków (Greckie wyroby z ceramiki odnaleziono praktycznie w całym basenie Morza Śródziemnego) przez ludy z terenów skolonizowanych, ale sami Grecy zaczęli otwierać się na kontakty z ludźmi o odmienej kulturze i obyczajach .Skutki Wielkiej Kolonizacji Greckiej: - rozwój handlu (sprowadzano żywność, surowce, tkaniny, za wino i oliwę) - rozwój żeglugi morskiej.. Stała się ona bardziej związana ze swoją polis , przez co decyzja o opuszczeniu ojczyzny była dla jej przedstawicieli znacznie trudniejsza.SKUTKI KOLONIZACJI.. VIII w. p.n.e. zapoczątkował okres rozwoju gospodarczego i kulturowego Starożytnej Grecji, trwający ponad czterysta lat.. Wojna siedmioletnia miała .. Pragnienie posiadania ziemi uprawnej z powodu nierównego podziału ziem w polis.. Kierunki .Mar 10, 2022Skutki: - Grekom udało się utrzymać niezależność - Ateny oraz Sparta znacznie urosły w siłę - W 478 r. p.n.e. powstał Związek Morski, czyli związek miast-państw greckich, którym przewodziły Ateny.kolonizacja w starożytności, w staroż.. Miasto, które zakładało kolonię, nazywano metropolią [gr.. Jeszcze w okresie archaicznym (800 - 500 r. p.n.e.) rozpoczęła się tzw. Wielka Kolonizacja Grecka, która jak pierwsza w historii polegała .SKUTKI KOLONIZACJI Trwająca przeszło dwa wieki kolonizacja wywarła głęboki wpływ na dalszy rozwój Grecji..

Do powodów kolonizacji należała także potrzeba wzbogacenia się, osiągnięcia awansu społecznego oraz rozwój handlu dalekosiężnego.Wielka Kolonizacja była wydarzeniem doniosłym nie tylko w życiu Greków.

Przeludnienie w polis.. Kolejnym aspektem jest wymiana kulturowa (zdominowana co prawda przez jedną ze stron).Przyczyny Wielkiej Kolonizacji Poszukiwanie nowych dróg handlowych.. Wytworzona już w poprzednim okresie charakterystyczna forma miasta-państwa, -polis, ukształtowała się ostatecznie w tym okresie, kiedy to Grecy stykając się z obcymi ludami zmuszeni byli zamknąć się za murami.Nov 9, 2020Wzrost populacji Grecji mógł być również skutkiem samej kolonizacji (żywność sprowadzana z kolonii mogła zapewnić wyżywienie znacznie większej populacji).. Odpowiedz 1 answer 0 about 9 years ago Przyczyny: -przeludnienie kraju wynikające z ciągłych wojen, -brak ziem, -poszukiwanie bogactwa, -uniknięcie konfliktów wewnętrznych i podziału ziem.Wielka kolonizacja - Grecja - VIII w. to czas klęsk dotykających gospodarkę grecką.. Pojawiły się też ostre konflikty.. *brak wielu surowców mineralnych niezbędnych do rozwoju rzemiosła *przyrost demograficzny w Grecji właściwej z czym wiązał się nierówny podział ziem uprawnych .Rosja, która postrzegała Prusy jako główne zagrożenie dla rosyjskich celów w Europie Środkowej, dołączyła do nowego sojuszu z Francją i Austrią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt