Sprawozdanie nauczyciela na mianowanego

Pobierz

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. Imię i nazwisko: Paula Piechowiak.. Jana Pawła II w Przedmościu.. 2.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. To sprawozdanie oraz wideo omawiające sprawozdanie to wiedza zdobyta przez lata praktycznych działań i doświadczeń pracy w szkole oraz podczas komisji egzaminacyjnych.. Pełniona funkcja: nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: mgr …………………… Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół w WaganowicachSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracowanie mgr Natalia Kopczyńska nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie Podstawowe dane Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Natalia Kopczyńska Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Maria Matecka Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 w BiałogardzieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Pawelakmultimedialnej, zgodnej z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego •Omawiana na podstawie materiałów przygotowanych dla członków komisji w wersji papierowej - "portfolio" z różnymi zaświadczeniami, pracami uczniów, przykładami kart pracy, itp. (ostatnio coraz rzadziej)staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki), dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu, którego zadaniem jest wsparcie przy tworzeniu i realizacji planu oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, wniosek o rozpoczęcie stażu składa się do dyrektora szkoły w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, sprawozdanie z realizacji stażu również przekazuje się dyrektorowi szkoły,"7..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

3.na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.

Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, musi odbyć dodatkowy staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego tylko jeden raz w danej szkole.SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE ZA ROK SZKOLNY 2014/2015.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Jolanta Piosik.czĘŚĆ b - szczegÓŁowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowgo nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego Wstęp Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

W okresie stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłem specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne i własne oraz umiejętności związane z pracą .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Beata Krzan.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z trzydziestoletnim stażem pracy.. Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego • Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy • Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela • Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, .Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.1..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego- zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Ewa Bukowska.. KrempachySprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego, sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 .Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Okres stażu 01.09.2017- 05.07.2020 roku.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .KUP SPRAWOZDANIE (nauczyciel kontraktowy na mianowanego) Po zakupie na maila otrzymasz link oraz instrukcje jak pobrać i korzystać z materiałów.. SFERA ORGANIZACYJNA "Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt