Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Pobierz

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.15 kwietnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Pokaż treść w pełnym oknierozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U.. Z rozporządzenia wynika, że dokumentacja ta jest prowadzona przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej.17 kwietnia 2020 0. z 2020 r., poz. 666) Akty prawne Dokumentacja medyczna 31 grudnia 2021 A A A rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r.. Ustawodawca przewidział jednak, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić dokumentację zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś .Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Pełna nazwa opiniowanego aktu prawnego:Minister Zdrowia: A. Niedzielski 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust..

6 kwietnia 2020r Minister Zxrowia podpisał nowe rozporządzenie.

1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn.. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do .Służba zdrowia Projekt nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 11 października 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Pokaż treść w pełnym oknie 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn.. z 16 sierpnia 2010 Nr 149 poz. 1002 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentówNa podstawie art. 11 ust.. W dniu 14 kwietnia 2020r.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Istnieją akty zmieniające dla tego aktu..

Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie z 9 listopada 2015r.

powyższe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów …ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust.. Rodzaje, zakresy i nowe wzory.. zm. 2)) zarządza się, co następuje:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust.. z 2020r., poz. 666) Kup bilet na szkolenie "Dokumentacja medyczna po zmianach" Informacja o wejściu w życie Od kiedy wchodzą w życieRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Akt posiada tekst jednolity .. Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1304.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U..

Minister Zdrowia ogłosił jednolity tekst rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Główną przyczyną prac nad nowymi przepisami była zmiana delegacji ustawowej w jednej z ustaw uchwalonych w związku z pandemią koronawirusa.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Tekst pierwotny Na podstawie art. 30 ust.. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64 i 974) zarządza się, co następuje:Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn.. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 .Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej dalej zwany "rozporządzeniem" stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust..

opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655 i 1696) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Permalink ELI:14 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.. Pierwsze z rozporządzeń ma do końca 2020 r. swoje dwie stosowane wersje.. Przepisy ukazały się w Dzienniku Ustaw 22 czerwca 2022 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust.. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655 i 1696) zarządza się, co następuje: Rozdział 1Dokumentacja medyczna.. zm.).Informujemy, w dniu 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.. zm.) dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniaw sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Tekst pierwotny Na podstawie art. 30 ust.. i wprowadza liczne zmiany w tym obszarze.Dz.U.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt