Jak należy zachować się podczas pożaru

Pobierz

Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które .Jako sygnał alarmowy na wypadek powstania pożaru usłała się trzy kolejne dzwonki lub dźwięk gongu.. - Wiadomości - Za nami ostatnie już spotkanie z cyklu zorganizowanej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Akademii Bezpiecznego Seniora.. Dyspozytorowi, który odbierze telefon, trzeba podać imię i nazwisko, adres obiektu, w którym wybuchł pożar wraz z doprecyzowaniem, na którym piętrze znajduje się ogień.W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia.. Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112).. - Poszerzanie wiedzy z zakresu dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych.. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: * zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, * wezwać straż pożarną..

Pamiętaj, aby w ramach możliwość pomóc pozostałym osobom znajdującym się na terenie pożaru.

EWAKUACJA Z BUDYNKU - KIEDY NALEŻY JĄ PRZEPROWADZIĆ Ewakuacja jest to zorganizowane przemieszczenie ludzi (czasem wraz z dobytkiem) z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na teren bezpieczny.Strażacy radzą: Jak zachować się w razie pożaru.. Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie 2.. W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jestpowiadomić lub wyznaczyć osobę, która powiadomi o pożarze straż pożarną - 998, wyznaczyć osobę która stanie przed obiektem i wskaże dojeżdżającym jednostkom straży pożarnej dokładne miejsce pożaru, jeżeli jest to konieczne zarządzić ewakuację ludzi z części lub z całego obiektu.Możemy to robić poprzez używanie sprzętu gaśniczego znajdującego się nią obiekcie.. Jak zwalczać powstały pożar.. Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112).. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń oraz ludzi przebywających w budynku.Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia 1.. Podczas każdego pożaru mieszkania powstaje duże zadymienie oraz szereg substancji niebezpiecznych .. należy się poruszać w pozycji ugiętej (nisko nad podłogą, ponieważ .Ważne jest, aby najpierw zapewnić sobie możliwość ucieczki, a dopiero potem zająć się dzwonieniem po odpowiednie służby ratunkowe..

11.Nie wracaj do budynku zaraz po ugaszeniu w nim pożaru.Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru: 1.

- Kształtowanie postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia.. Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru.Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru: Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.. Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.. Tym razem tematyką spotkania było bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz zatrucia tlenkiem czadu.. Uwaga!TEMAT ZAJĘĆ: WIEMY JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE POŻARU.. Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru.Należy pamiętać, że w trakcie spalania się pokojów i przedmiotów znajdujących się w budynkach użytkowych dochodzi do nagromadzenie śmiertelnych dla człowieka gazów.. Do czasu przybycia straży pożarnej należy: przystąpić do ewakuacji zgodnie z ustalonym planem, podjąć akcję gaśniczą przy pomocy podręcznego sprzętu .. Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie Radnych z Jednostki Pomocniczej nr 9 przy .Słuchawkę należy odłożyć dopiero po tym, jak rozmówca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia..

Pamiętaj, by zamykać za sobą drzwi, co spowolni rozprzestrzenianie się rozwój pożaru, ale w żadnym wypadku nie zamykaj ich na klucz!

Podczas takiej lekcji uczestnicy dowiadują się, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą piecyk gazowy i dlaczego należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń oraz specjalistyczne czujki.. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że ktoś zostanie dosięgnięty przez ogień, to połóż taką osobę na ziemi i czymś okryj.Zasady związane z niewdychaniem dymu podczas pożaru przede wszystkim staraj się przyłożyć do nosa i ust jakiś materiał, jak najmniej oddychaj w zadymionych pomieszczeniach, pamiętaj, że im wyżej tym powietrze jest gorsze i cieplejsze, dlatego musisz koniecznie czołgać się lub chodzić na czworakach z głową jak najniżej.Zasady postępowania w przypadku pożaru W przypadku zauważenia pożaru należy przede wszystkim zachować spokój i nie wywoływać paniki.. 2.W takim wypadku istnieje możliwość kontaktu ze strażą pożarną i informowania ich o swoim położeniu.. (Dodatkowo komunikat o ewakuacji będzie podawany przez radiowęzeł) 6.. Wezwać straż pożarną; Zasady zgłaszania pod numer alarmowy 998.. Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:Przede wszystkim podczas pożaru, należy: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, zadzwonić po pomoc pod numery alarmowe, 112 - Ogólnoeuropejski Numer 999 - Pogotowie Ratunkowe 998 - Straż Pożarna zakrywać usta najlepiej mokrą tkaniną, by nie wdychać dymu,Ze strażą pożarną możemy skontaktować się dzwoniąc pod numer 998 bądź pod numer alarmowy 112..

Pomoce dydaktyczne: strój strażaka, puzzle, znaki ewakuacyjne, tunel, ilustracje (spalony dom, las itp.), historyjki ...Jak należy się zachować w trakcie pożaru?

- Jak znaleźć drogę ewakuacyjną?powiadom osoby wokół ciebie, sąsiadów o pożarze, zawsze zakrywaj usta jakąś tkaniną, by nie wdychać dymu, postaraj się okryć całe ciało mokrą tkaniną, jeśli pożar wybuchł w Twoim mieszkaniu lub bloku, w którym mieszkasz - postaraj się wyłączyć bezpieczniki lub odłączyć z kontaktów wszelkie urządzenia.. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres i nazwę obiektu, co się pali, na którym piętrze,Apr 25, 2022Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru: Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.. Ważne, by zapobiegać panice wśród pozostałych ludzi.. Straż pożarna musi sprawdzić każde pomieszczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt