Wymień 4 przyczyny rozwoju przemysłu high- tech w indiach

Pobierz

Już w średniowieczu wydobywano tam rudy metali, z których wytapiano żelazo, miedź, ołów, cynk i srebro.Największy rozkwit tego okręgu przypadł na wiek XIX, a dominującą dziedziną produkcji .PRZEMYSŁ Przemysł wytwarzanie dóbr potrzebnych dla człowieka na masową skalę Czynniki rozwoju przemysłu Przyrodnicze Baza surowcowa przemysł wydobywczy.. TakNie Podobne teksty: 83%UrbanizacjaPrzemysł wysokiej technologii (ang. high-tech industry) - gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak w samym produkcie.Takimi gałęziami są, m.in.: przemysł elektroniczny, lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny, optyczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny.. W wyniku walk Główne ośrodki to Daqing, Yanshan, Fushun, Dalian i Szanghaj.Technopolia (również technopolis) - miasto, którego rozwój oparty jest na tworzeniu i sprzedaży zaawansowanych technologii.. Ich powstanie wiąże się z trzecią rewolucją przemysłową.Główna gałąź przemysłu to przemysł wysokich technologii - high-tech.Obejmuje dziedziny takie jak elektronika, lotnictwo (także przemysł pojazdów kosmicznych), przemysł chemiczny .- Rozwinął się przemysł włókienniczy, - Rozwinęło się górnictwo węgla i hutnictwo, - wynalezienie silnika parowego przyczyniło się do stworzenia nowych środków transportu jak statek parowy, parowóz, lokomotywa..

Rozwój przemysłu w Polsce .

Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. Proszę pomóżcie to pilne !. Technopolia: powstają w rejonach koncentracji myśli technicznej i powstającego na jej bazie przemysłu high-technology.. Rośnie rola produkcji tworzyw sztucznych.. b) ogólnym spadku tempa inwestycji w energetyce jądrowej.. :)Cechy restrukturyzacji przemysłu: • Odchodzenie od szkodliwego dla środowiska przemysłu surowcowego • Przenoszenie części produkcji do krajów rozwijających się • Zamykanie nierentownych zakładów przemysłowych • Zmiana źródeł energii (węgiel zastąpiono ropą naftową i gazem ziemnym)W nowoczesnym przemyśle rola surowców, zapotrzebowanie na pracowników oraz, co najważniejsze z geograficznego punktu widzenia, usytuowanie zakładów są inne niż w tradycyjnym.. Kraj w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, ale zarazem pozostaje miejscem jednych z największych kontrastów społeczno-gospodarczych na świecie..

b) podaj trzy czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju ośrodków przemysłu high-tech w tym kraju.

Lektury .. elektromaszynowy, lekki, środków transportu III generacja- HIGH TECH- przemysł elektroniczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, lotniczy Okręgi .Lczba ludności Indii wzrosła w latach niemal trzykrotnie (z około 390 mln do ponad 1,16 mld) .. Rozpoznaj konflikt na podstawie jego krótkiego opisu a.. Największymi miastami świata, o liczbie ludności ponad 10 mln, są: Szanghaj, Bombaj (Mumbaj), Buenos Aires, Moskwa, Karaczi, Delhi, Manila, Sao Paulo i Seul.. 3/50 a) wymień nazwy trzech ośrodków hih-tech znajdujących się na obszarze Indii.Miasto jest to obszar silnie zabudowany, będący skupiskiem ludności wykonującej czynności zawodowe nierolnicze lub osiedle, które uzyskało prawa miejskie (def.. Zalicza się do niego te gałęzie przemysłu, w których udział pracowników naukowych i kadry inżynieryjnej w ogólnej liczbie zatrudnionych przekracza 20-25%, a udział wydatków na prace badawcze jest większy niż 3,5% całości kosztów produkcji.a) wymień nazwy trzech ośrodków high-tech znajdujących się na obszarze Indii.. W latach 70.Chiny zajmują 1. miejsce w świecie w produkcji nawozów azotowych i jedno z pierwszych miejsc w produkcji nawozów fosforowych.. W związku z rosnącym wydobyciem ropy rozwija się przemysł rafineryjny.. W obrębie utworzonej po II wojnie światowej Jugosławii znalazło się kilka grup o odmiennych językach, kulturze i wyznaniach..

:) 2010-10-25 20:12:54; Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.

Odpowiedź Zadanie 4.. Początki działalności przemysłowej na ziemiach polskich miały miejsce w Okręgu Staropolskim znajdującym się w dolinie rzeki Kamiennej, w okolicach Kielc.. Zobacz 3 odpowiedzi na pytanie: a) wymień nazwy trzech ośrodków high-tech znajdujących się na obszarze Indii.. Sądząc, że to Indie, nazwał miejscową ludność Indianami.1.. Centrum przemysłu bawełnianego znajduje się w okręgach: łódzkim (Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków .Przemysł w Polsce.. Odpowiedź Zadanie 5.. Ponadto do miast ponad 8-tysięcznych należą .Na świecie najbardziej rozwinięty jest przemysł bawełniany (Chiny, Indie, USA, Rosja, Egipt) i wełniany (Rosja, Włochy, Japonia, Chiny, USA, Indie).. Termin został utworzony przez amerykańskiego dziennikarza Dona C. Hoeflera w .Motorem współczesnego rozwoju gospodarczego jest przemysł zaawansowanych technologii.. Wymień trzy główne problemy Indii będące następstwem tak znacznego wzrostu liczby mieszkańców tego kraju.. b) podaj trzy czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju ośrodków przemysłu high-tech w tym kraju..

R6ivMvaUmRsD3 1.W Wymień cztery gałęzie przemysłu zaliczane do przemysłu zaawansowanej technologii.

Od lat 90.Indie to kraj leżący w Azji Południowej, m.in. na Półwyspie Indyjskim.. PW Oceń stan, możliwości i trudności rozwoju przemysłu w swoim miejscu zamieszkania (mieście, powiecie, regionie), wypełniając tabelę.. Powierzchnia Indii wynosi 3 287 590 km², a liczba ludności 1 317 000 000 i stale wzrasta.. W tej części kontynentu kilka tysięcy lat temu powstały i rozwinęły się wielkie kultury.. Podoba się?. :) 2010-10-25 20:12:54Czynniki lokalizacji przemysłu: A) przyrodnicze - złoża surowców mineralnych - naturalne szlaki komunikacyjne - ukształtowanie terenu - warunki klimatyczne - zasoby wody - naturalne źródła energii B) pozaprzyrodnicze - siła robocza - kapitał - rynek zbytu produktów - bliskość zakładów kooperujących - infrastruktura komunikacyjnaRewolucje przemysłowe zadecydowały również o ogromnych zmianach społecznych, np. pierwsza - o powstaniu klas społecznych robotników i przedsiębiorców, trzecia -na skutek automatyzacji produkcji, miała wpływ na wzrost zatrudnienia w nieprodukcyjnych działach gospodarki.. b) podaj trzy czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju ośrodków przemysłu high-tech w tym kraju.. XX wieku stanowi centrum amerykańskiego sektora zaawansowanych technologii (ang. high-tech) i jest siedzibą wielu korporacji transnarodowych.. Przyjrzymy się tym zmianom.. W Polsce przemysł lekki rozwinął się na dużą skalę już na początku XIX w.. Podstawowe informacje.. - Druga rewolucja przemysłowa, tzw. epoka elektryczności (przełom XIX i XX wieku):Dolina Krzemowa (ang. Silicon Valley) - nazwa nadana północnej części Doliny Santa Clara, która znajduje się w amerykańskim stanie Kalifornia.Region od lat 50.. Proszę pomóżcie to pilne !. Język polski.. 2010-01-18 10:34:56Podaj po dwa czynniki decydujące o: a) wzroście znaczenia gazu ziemnego wśród innych rodzaj w surowców energetycznych.. W XV wieku Krzysztof Kolumb, poszukując drogi do Indii, dopłynął do wysp leżących u wschodnich wybrzeży Ameryki Środkowej.. (SP06)Usługami są na przykład naprawy różnego rodzaju sprzętów, porady u lekarzy czy prawników, przewóz osób i towarów, handel i reklama, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, pilnowanie porządku przez policję, nauczanie w szkołach i wiele, wiele innych czynności, z którymi spotykamy się każdego dnia.. (SP05) Wymień dwie, niezwiązane ze środowiskiem naturalnym, przyczyny słabego rozwoju gospodarczego państw Afryki.. Stolicą Indii jest Nowe Delhi (razem z Dehli - 17 mln mieszkańców).Tech budowlane Vs tech logistyczne vs tech technologii drewna.. Proszę pomóżcie to pilne !.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt