Ustawa o ratyfikacji traktatu północnoatlantyckiego

Pobierz

[Zgoda na ratyfikację]Jun 14, 2022May 30, 2022Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 87 poz. 970 Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Tekst pierwotny W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:USTAWA.. 2) Zmiany .Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. Status aktu prawnego: Obowiązujący: Treść aktu prawnego: pobierz treść dokumentu: Data wydania: 2016-07-06: Data wejscia w życie: 2016-08-23: Data obowiązywania: 2016-08-23Dziennik Ustaw - Dz.U.. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na Ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (określanego w dalszej części opinii jako "Protokół").e-prawnik.pl Dokumenty Akty prawne Projekty Ustaw Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (druk nr 267) I..

rok 1999, nr 13, poz. 111 - Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.Dziennik Ustaw - Dz.U.

Kadencja sejmu: 6; Nr druku: 1004; Data wpłynięcia: 2008-09-30; Uchwalenie: Projekt uchwalonyNa podstawie art. 118 ust.. Traktat północnoatlantycki składa się z czternastu artykułów.INFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia.. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.. Strony niniejszego Traktatu potwierdzają swą wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi rządami.Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. Tekst pierwotny Art. 1..

[Wyrażenie zgody na ratyfikację Traktatu Północnoatlantyckiego]Traktat Północnoatlantycki i ustawa o jego ratyfikacji Traktat Północnoatlantycki i ustawa o jego ratyfikacji Waszyngton, 4 kwietnia 1949 roku.

z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.Uprzednio, 26 lutego 1999, umowa została ratyfikowana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, na mocy upoważnienia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (wyrażonego w ustawie z 17 lutego 1999 ).. 9 lipca 2008 r.Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. Strona 2 z 2 Z wyjątkiem zakresu podmiotowego, nie zmienią się natomiast istniejące mechanizmy podejmowania decyzji i współpracy sojuszników w ramach NATO.Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. - wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww..

1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia.

Infor.pl.. Decyzja o akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO została podjęta na szczycie NATO w dniu 11 lipca 2018 r.May 30, 20222) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda..

Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej USTAWA z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Tekst pierwotny Art. 1.

Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt