Wniosek o interpretację do urzędu skarbowego

Pobierz

Wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet innych zobowiązań lub zaległości podatkowych, albo zwrotu podatku.. Ponadto: prawo pracy, Wskaźniki finansowe, Zwrot akcyzy, Ciąża, CV i LM, Księgowe, Windykacja - sądwniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych Wybierz lokalizację Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.. W celu uzyskania odpowiedzi należy wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ORD-IN, wysłać go do właściwej miejscowo izby skarbowej oraz uiścić opłatę.Interpretacje podatkowe od 1 lipca 2007 r. wydaje minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: warszawskiej, bydgoskiej, katowickiej i poznańskiej.. Wniosek, który wysyłasz może obejmować np.: podatek od nieruchomości lub od środków transportowych - składasz go do urzędu miasta, gminy lub starostwa opłatę za korzystanie ze środowiska - wniosek składasz do właściwego urzędu marszałkowskiego.Informujemy, że od 4 maja 2020 r. do odwołania infolinia KIS jest czynna w godzinach 8-18.. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.. W celu uzyskania odpowiedzi należy wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ORD-IN, wysłać go do właściwej miejscowo izby skarbowej oraz uiścić opłatę.10.. lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U..

wniosek został przesłany do tut.

Wzór obowiązujący od 1 lipca 2015 r. na podstawie rozporządzenia Przepisy zezwalają złożyć wniosek o interpretację prawa podatkowego zarówno w zakresie zdarzenia przeszłego jak i przyszłego.. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).. Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.• zasady składania wniosków o wydanie interpretacji - wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o umorzenie podatku i inne.Urząd Skarbowy - wnioski.. Zarejestruj się w naszym serwisie i skorzystaj z aplikacji, która pomoże ci w szybki i profesjonalny sposób przygotować formularz ORD-IN.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.. Data utworzenia: 24.11.2015: Data publikacji: 24.11.2015 10:11: Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020 12:37: Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie: Osoba .. Najczęściej pobierane dokumenty.. Informacje na temat podatków lub cła można uzyskać: 1. dzwoniąc pod nr telefonu: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) +48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.Wnioski kierowane do Urzędu skarbowego..

Kto może złożyć wniosek o rozłożenie należności podatkowych na raty.

Wniosek o wydanie zaświadczenia/zgody na dysponowanie rzeczami lub prawami majątkowymi nabytymi w drodze dziedziczenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.. Każdy kto zagubi się w gąszczu niejasności fiskalnych, bądź nie chce narażać się na niemiłe konsekwencje związane z odmienną od urzędu skarbowego interpretacją przepisów .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.. Wniosek o wydanie kopii dokumentów.. 13.Wniosek o wydanie zaświadczenia dot.. Wniosek o rozłożenie należności podatkowych na raty mogą złożyć: podatnik, płatnik; inkasent; spadkobierca podatnika lub płatnika, osoba trzecia.Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o wskazanie zakresów, których dotyczy oraz o brakujące opłaty za wydanie interpretacji.. Do 1 lipca 2007 r. podatnicy musieli pisać wnioski samodzielnie, zachowując jego stałe elementy, takie jak: dane osobowe, stan faktyczny, zapytanie oraz własne stanowisko w sprawie..

Możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową.

Kluczowe znaczenie ma część A formularza, podatnik musi bowiem wskazać przepisy, o których interpretację wnioskuje.Z wnioskiem o interpretację podatkową może wystąpić podatnik, płatnik, następca prawny podatnika oraz osoba trzecia, np. wspólnik spółki osobowej, członek zarządu spółki z o.o. czy były małżonek.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN W celu uzyskania indywidualnej interpretacji składa się wniosek ORD-IN.. Wniosek dotyczący np. podatku dochodowego oraz podatku od towarów i.Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku: Książka kontroli skarbowej: Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego: Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnymWniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.. 2562 pobrań .. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskiem z dnia 12.01.2006 r. z o.o. Spółka Komandytowa, wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie terminu przysługującego Spółce zwrotu nadwyżki podatku naliczonego .Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkowe ..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Urząd Skarbowy.. Zadaniem wnioskodawcy jest dokładne opisanie wydarzeń, które mają stanowić temat interpretacji oraz własną opinię na temat rozwiązania, bowiem to do niej będzie odnosił się organ podatkowy.Wnioski dotyczące przepisów różnych ustaw jednocześnie trafią do różnych, przedmiotowo właściwych, komórek urzędu skarbowego.. Kategoria: Oświadczenia i wnioski do Urzędu SkarbowegoW dniu 3 listopada 2016 r. wpłynął do organu ww.. Wnioskodawca musi w nim nie tylko wyczerpująco opisać stan faktyczny, w stosunku do którego ubiega się o interpretację, ale także zająć własne stanowisko w sprawie.Formularz wniosku o wydanie interpretacji podatkowej jest nowością.. Wnioskodawca musi w nim nie tylko wyczerpująco opisać stan faktyczny, w stosunku do którego ubiega się o interpretację, ale takż.Wniosek o indywidualną interpretację podatkową może złożyć każda osoba fizyczna, prawna, instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Urzędu Skarbowego?. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku zgłoszenia rachunku powierniczego do urzędu skarbowego.. Nie jest to jednak obligatoryjny wzór wniosku.Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej zostanie przesłany do wiadomości naczelnikowi właściwego miejscowo urzędu skarbowego.. Od pół roku napisanie wniosku o interpretacje wydaje się prostsze.Zaświadczenie może dotyczyć nie tylko podatków dochodowych VAT lub akcyzy.. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.Jeśli nie wiesz jak zastosować przepisy prawa podatkowego możesz złożyć wniosek o interpretację przepisów do Urzędu Skarbowego.. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.. Co zrobić krok po krokuZałącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN).. Polski system podatkowy nie grzeszy prostotą - powie większość przedsiębiorców czynnie uczestniczących w życiu gospodarczym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt