Sprawozdanie awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego 2022

Pobierz

Ocena może być pozytywna lub negatywna.. Musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022 Agnieszka Prudło.. 2 pkt.. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.Jun 3, 2022Sep 9, 2020Jan 29, 2022Jun 14, 2022Dec 1, 2021May 11, 2022Apr 11, 2022Sprawozdanie z wykonania zadań określonych za okres stażu i ich efekty przedstawiałam w siedmiu poszczególnych rozdziałach, dotyczących: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, ( § 8 ust.. Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 1 )Jun 7, 2022zgodnie z art. 35 § 1 i 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który ma zastosowanie do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, kurator oświaty obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie …May 2, 2022Każda przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego powinna zostać sporządzona w formie pisemnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt