Charakterystyka pomp wyporowych

Pobierz

Jest to najbardziej wszechstronna grupa pomp, która znalazła zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki od oczyszczalni ścieków, przez zakłady chemiczne jak również w branży spożywczej .Teoretycznie, w celu uzyskania możliwości szerokiej zmiany wydajności przy stałym ciśnieniu optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie pomp wyporowych (tłokowych, nurnikowych itp.) regulowanych przez zmianę prędkości obrotowej, gdyż pompy te są w stanie dostarczyć wymagane ciśnienie bez względu na wydajność i bez niekorzystnych efektów ruchowych.Odmiany i charakterystyka pompy wyporowe .. Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, solidną, żeliwną budową oraz wydajnością do 26 m3/godz.Przedmiot opracowania stanowi analiza parametrów pracy rotacyjnych pomp wyporowych, w zależności od parametrów reologicznych transportowanej cieczy.. Dla pomp wyporowych wymagania kawitacyjne są określone przez wartość ciśnienia absolutnego NPIPR (Net Positive Inlet Pressure Required)Pompy tego typu nie posiadają uszczelnień ani zaworów, są natomiast blokowo podłączone do silnika przekładniowego.. Pompy lopatkowe Pompy lopatkowe, których organem roboczym jest wirnik (rotor) zaopatrzony w wy-Pompy membranowe mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i mogą być stosowane do pompowania wielu różnych cieczy.. Rotacyjne pompy krzywkowe Börger charakteryzują się prawie stałą wydajnością również w przypadku rosnących ciśnień..

Podział pomp wyporowych.

Mechanizm ich działania polega na przetoczeniu się cieczy od strony ssawnej do tłocznej, co możliwe jest dzięki obrotom wirnika, tworzącego podciśnienie w okolicach tej pierwszej.Odmiany i charakterystyki pomp wyporowych Klasyfikacja pomp wyporowych zapewnia:obecność w linii wirnika, płyty, a także śrub, tłoków, membran i urządzeń perystaltycznych.. Ich praca opiera się na zmiennym napełnianiu komory roboczej cieczą i jej wypieraniu z komory.konstrukcja pomp wyporowych.. Należy pamiętać o poprawnym dobraniu jelita do medium.. W ten sposób otrzymujemy poszczególne krzywe charakterystyki.Pompa wyporowa, pompa objętościowa - pompa, w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz.. Co jest istotne, pompy te mają małą wrażliwość na zawartość gazów w cieczach pompowanych oraz posiadają zdolność do samozasysania.Charakterystyka sprawności pompy - ŋ = f(Q) dla wyporowych: ŋ = f(H) lub ŋ = f(Δp) Przebieg danej krzywej otrzymuje się w sposób doświadczalny.. Działanie pomp wyporowych polega na przetłaczaniu określonej dawki (objętości) czynnika roboczego z przestrzeni ssawnej do tłocznej za pomocą elementów wypo-rowych.Charakterystyka pompy śrubowej..

Zaletą pomp wyporowych jest bardzo duża wysokość podnoszenia.

pompy o ruchu posuwisto-zwrotnym.. Pompy perystaltyczne należą do grupy samozasysających wyporowych pomp wirowych.Pompy śrubowe PSRM Opis techniczny Pompa jednośrubowa należy do grupy pomp wyporowych obrotowych o zdolności samozasysania cieczy pompowanej.. Pompy hydrauliczne to urządzenia, których podstawowym zadaniem jest zamiana energii mechanicznej na hydrauliczną.. Pompa membranowa inaczej zwana jest pompą wyporową.. Charakterystyka.. Podczas pracy pompy, zmieniając parametry ustala się odpowiednio dane i nanosi się je na poszczególne osie na wykresie.. Konieczne jest sprawdzenie ich kompatybilności chemicznej.. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, DrOIN106092.Notatki 1.narysuj porównaj charakterystyki pomp wyporowych (powinno ć).. Pompy membranowe znajdują się w kategorii pomp "wyporowych", ponieważ ich przepływ nie różni się znacząco od wysokości podnoszenia (lub ciśnienia), z którą pracuje pompa (dla danej prędkości pompy).Pompy wyporowe, to pompy których działanie polega na przetłaczaniu cieczy z przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej za pomocą organu roboczego ( tłoka, nurnika, przepony).. Zasada działania.. Podstawą wyznaczenia wymaganej nadwyżki NPSHR jest krytyczna nadwyżka antykawitacyjna NPSH3 oraz margines NPSH S ..

Drugi obok pomp wyporowych najczęściej spotykany typ to pompy wirowe.

Pompy śrubowe to grupa pomp wyporowych, których organem roboczym jest rotor o kształcie zbliżonym do śruby.. Pompy wyporowe mają zastosowanie głównie w przypadku: cieczy o średniej i dużej lepkości, niskich wydajnościach, dużej wysokości podnoszenia oraz instalacji dozowania.. W tego rodzaju pompach, praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia.Pompy wyporowe w swojej budowie zawierają tłoki, dzięki którym ich zawartość jest wyprowadzana z pompy na zewnątrz.. Pompa to urządzenie niezastąpione wszędzie tam, gdzie konieczne jest transportowanie cieczy na wyższe poziomy, a więc np. w kanalizacji ciśnieniowej stanowiącej alternatywne rozwiązanie dla systemów grawitacyjnych, których stosowanie w przypadku trudnego terenu jest nieefektywne.Pompy wyporowe stanowią jeden z najpopularniejszych typów pomp do zastosowań przemysłowych.. 14 poz. Agricultural Engineering Słowa kluczowe Maszyny i urządzenia, Chemia Machinery and equipment .Charakterystyka wirowych pomp do cieczy.. W pompie wyporowej praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia.. Czym różnią się poszczególne rodzaje pomp .Pompy wyposażone w wirnik stosuje się do tłoczenia zanieczyszczonej wody, szlamu oraz ścieków organicznych, a także zanieczyszczeń z ciałami stałymi ścierającymi i włóknistymi..

Wewnętrzna szczelność jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym poprawne działanie pomp wyporowych.

Odbywa się to za pośrednictwem tłoka (wykonującego ruch posuwisto-zwrotny lub wahadłowy), kół zębatych, śruby, membrany, elastycznych .Charakterystyka pomp wyporowych.. Klasyfikacja wyporowych w linii zapewnia wirnika, płytę i śruby, tłoka membraną i urządzeń perystaltycznych.. Dodatkowo pompy tego typu odznaczają się dużą sprawnością i niezmiennością parametrów pracy ( w pewnym zakresie).. Mechanizm ich działania polega na przetoczeniu się cieczy od strony ssawnej do tłocznej, co możliwe jest dzięki obrotom wirnika, tworzącego podciśnienie w okolicach tej pierwszej.Charakterystyki pomp rotacyjnych zbliŽone do charakterystyk innych pomp wyporowych, wykazujac nieznaczna zaIeŽnošé wydajnošci rzeczywistej Qr od wysokošci podnoszenia H. 7.1.. Znajduje swoje wykorzystanie między innymi w różnorakich instalacjach do przetłaczania prawie każdego medium.. W pracyCharakterystyka pomp wyporowych: Zalety: bardzo duża wysokość podnoszenia, niezmienna wydajność przy zmieniających się warunkach pracy układu, duża sprawność (zwłaszcza pomp nurnikowych), zdolność samozasyssania przy uruchomieniu instalacji pompowej,Pompy hydrauliczne - charakterystyka.. Odbywa się ona tylko wówczas, gdy dostarczany do instalacji olej roboczy ma odpowiednio wysokie ciśnienie i jest tłoczony równomiernym strumieniem.. Typoszeregi rotacyjnych pomp wyporowych ONIXline na jeden rzut oka:CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE POMP WYPOROWYCH TRANSPORTUJ ĄCYCH CIECZE SPO YWCZE Wojciech Ratajczak Zakład Maszyn Spo ywczych i Transportu ywno ści, Politechnika Pozna ńska Streszczenie.. Podstawą ich wydajność jest zmienna robocza komora wypełniona płynem i przemieszczenia jej pokrywy.Charakterystyka NPSHR, NPSH3 pompy.. Drugi obok pomp wyporowych najczęściej spotykany typ to pompy wirowe.. Jej roboczym organem jest plastikowa lub gumowa membrana, która poruszana jest przy pomocy dźwigni.Pompy wirowo-wyporowe.. Głównymi elementami roboczymi są: stalowy rotor /A/ wykonany w kształcie jednozwojnej śruby o przekroju kołowym i dużym skoku, stator /B/ wykonany z elastomeru /guma/ posiadający gwint dwuzwojowy o przekroju otworu podłużnego i z podwójnym .Charakterystyki energetyczne pomp wyporowych transportujących ciecze spożywcze Energy Characteristics of Displacement Pumps Transporting Food Liquids Źródło Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 1 (141), s. 207-213, rys., bibliogr.. Pompy te działają na zasadzie przenoszenia cieczy z portu ssawnego do przesuwnego.Pompy wyporowe to rodzaj pomp, które działają na zasadzie przetłaczania cieczy z przestrzeni ssawnej do tłoczonej przy użyciu organu roboczego, którym może być tłok, nurnik lub przepona..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt